Skip to main content

Guestpost: Mantica – Litore

Guestpost by MoonStar-Wondermirakel

If you haven’t seen a Mantica Dress yet, you’ve probably been cut off from all social media for the past week.
Especially in the Sofilantjes Sew & Show group on Facebook about 150 Mantica dresses have been shown. The Buy-Sew-Show-Win contest with the hashtag ‘FreeMantica’ might have something to do with it.

Misschien zag u nog geen enkele Mantica Jurk, maar dan bent u wellicht afgesloten geweest van sociale media de afgelopen week.
Vooral in de Sofilantjes Sew & Show groep op Facebook werden er ongeveer 150 Mantica jurken gedeeld. Maar de Koop-Naai-Toon-Win actie met de hashtag ‘FreeMantica’ zal daar wel iets mee te maken gehad hebben.

Real beauties have passed my screen. It turns out I wasn’t the only one who tried a different skirt to fit the Mantica bodice. Some have sewn it, but several have asked questions about it.
During testing I hacked the pattern by attaching the Litore high-low skirt to the Mantica. It was instant love for me!
It is sooooooo easy that I don’t even need pictures to explain how to go about it.

Prachtige exemplaren kwamen er op mijn scherm voorbij. Het was ook snel duidelijke dat ik niet de enige was die met de gedachte speelde om een andere rok aan de Mantica te maken. Enkele lieten hun creatie zien, anderen hadden er vragen over.
Tijdens het testen “hackte” ik het patroon van de Mantica door er een hoog-laag rok van de Litore aan te maken. Het was liefde op het eerste gezicht voor mij!
Het fijne eraan is dat het echt zooooooooooooooooooo gemakkelijk is dat ik niet eens foto’s nodig heb om uit te leggen hoe je dit zelf kan doen.

What you should know:

 • the Litore & Solis have the same bodice fit and Mantica bodice has a different fit! The Litore & Solis Dress are designed to be a tight fit, they have a negative ease. The Mantica Dress has a regular ease.
 • the Litore/Solis have no waistband in opposite to the Mantica. This means the skirts have different lengths.

Wat je moet weten:

 • de Litore en Solis hebben eenzelfde pasvorm, maar de Mantica heeft een andere pasvorm qua lijfje! De Litore en Solis zijn ontworpen om erg strak te zitten. Het afgewerkte lijfje is kleiner dan de omtrek van je kind zodat het lijfje erg nauw aansluit. De Mantica jurk is een ‘gewoon’ aansluitend model.
 • de Litore/Solis hebben geen heupboord in tegenstelling tot de Mantica. Dit wil zeggen dat de rokken een andere lengte hebben.

Which steps to follow:

 • First step is to compare the bodices to see how much difference there is.
  I layed my Mantica pattern piece of the size I was making (size 9) on top of the Litore pattern to figure out what size I had to compare it with. I decided on size 10, so just one size up.
 • Next cut out the Litore/Solis skirt you want in the size that fits the length you need.
  I cut out the high low skirt of the Solis, in size 8 because that is the size she needs for length.
 • You now have to draw the right waist on the skirt.
  In my case the waist was 2 sizes too small, so I drew the waist of the Litore size 10 on my size 8 pattern piece
 • Last but not least: cut off 2 inches on the bottom of the skirt pattern piece you just made (unless you want a longer skirt)
  You need to do this because the bodice of the Mantica is about 2 inch longer then the Litore/Solis bodice due to the added waistband.
  I drew dots all the way along the curved lines every 1/2 inch thus creating a cutting line to shorten the skirt pattern piece.
 • Now you are ready to cut your fabric and sew the skirt as instructed.

It’s that simple!

How I love this pocket!

Te volgen stappen:

 • Eerste stap: vergelijk de lijfjes om te zien hoeveel verschil er tussen zit.
  Ik legde mijn Mantica patroondeel in de maat die ik ging maken (maat 134) op het patroon van de Litore om te zoeken welke maat ik als vergelijkingspunt moest gebruiken. Ik besliste dat maat 140 het beste paste, dus slecht 1 maat groter.
 • Vervolgens knipt u het rokpatroondeel van de Litore/Solis uit in de maat die past bij de lengte die u maakt.
  Ik knipte het patroondeel van de hoog-laag rok van de Litore uit in maat 128
 • Als volgende stap moet u de passende taille aan de rok tekenen.
  In mijn geval was de taille 2 maten te klein, dus nam ik de taille van maat 140 van de Litore over op mijn patroondeel van maat 128
 • Als laatste stap moet u het rokpatroondeel inkorten door 5cm onderaan weg te nemen (tenzij u een langere rok wil).
  De reden waarom u dit moet doen is dat het lijfje van de Mantica 5cm langer is dan de Litore/Solis door de heupboord.
  Ik tekende om de 1,5cm een streepje op 5 cm van de onderkant waardoor dit een kniplijn creëert om het patroondeel van de rok te kunnen inkorten.
  Nu kan u stof knippen en de rok verder maken zoals de instructies u uitleggen.

Now let me show you some photo’s of the result.
She wanted to show the beauty of a high-low circle skirt & of course the best feature of it: twirling!

Laat me u nu nog een paar foto’s tonen van het resultaat.
Zij wilde graag de pracht van de hoog-laag rok laten zien en uiteraard het beste stuk: zwieren!

I am not the twinning type, but this kind of twinning does melt my heart.
Ik ben niet zo’n fan om mijn kinderen hetzelfde aan te laten trekken, maar dit soort ‘twinning’ doet mijn hart toch smelten.

Shares


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Buy more save more

(PDF patterns only)

 • Spend €25* or more and save 10%.
  Use code: SAVE10
 • Spend €45* or more and save 20%.
  Use code: SAVE20
 • Spend €65* or more and save 30%.
  Use code: SAVE30

(Sale items excluded)
* Excl. Taxes


Recent comments


ArchivesThank you for visiting

Thank you for visiting our website. This website and all its content are copyright protected. Please ask permission before sharing any pictures or articles, especially when a child is shown in the image.


NEW PRODUCTS

SALE

REGISTER FOR OUR NEWSLETTER

OR FOLLOW US