Celebrating Stoffenfeest

Guestpost by Patricia of MoonStar – WonderMirakel

We’ve been partying a lot last week! Stoffenfeest is celebrating it’s first birthday. Instead of receiving gifts, Stoffenfeest is giving them away!!!
When Guus, owner of the webshop Stoffenfeest, asked me if I wanted to enter her Celebration week, I did not hesitate one second! The thing is, this week of celebrations took place right when my miss Wonder turned 8 (last Saturday). What better way to celebrate 2 birthdays then to make a dress for one using fabric of the other?

We zijn al een hele week aan het feesten! Stoffenfeest is één jaar geworden. In plaats van cadeautjes te krijgen geeft Stoffenfeest ze weg!!!
Toen Guus, eigenaar van de webshop Stoffenfeest, me vroeg of ik wilde deelnemen aan haar feestweek, twijfelde ik geen seconde! Het leuke is dat deze feestweek precies gelijk valt met miss Wonder haar 8e verjaardag (afgelopen zaterdag). Kan je je een betere manier bedenken om 2 verjaardagen te vieren dan het maken van een jurk voor de ene met stof van de andere?

Thinking about what to sew wasn’t that hard, the girl only has one wish: it has to twirl!
Picking the fabric was the hard part! Her and I picked the fabric together and it took us quite a bit to agree on the right fabric. Okay okay okay, I admit it, I bribed her! She’s one tough lady to negotiate with. Her number one fabric wasn’t even in my top 10. We agreed on her getting that number one fabric, but not for this occasion. Are you curious to see what she picked out? I will tell you in the future…
My number one was in her top 3, so Guus sent me 1m40 of this gorgeous Frau Julie fabric. She still has some in the webshop…

Iets bedenken om te naaien is echt niet zo moeilijk, want mijn spring-in-het-veld heeft maar één wens: het moet zwieren!
De stof uitkiezen bleek geen sinecure! Zij en ik kozen de stof samen en het duurde een hele poos voor we het met elkaar eens waren over de juiste stof. Toegegeven, ik heb haar moeten omkopen! Het is een harde tante om mee te onderhandelen. Haar favoriete stof stond niet eens in mijn top 10. Het compromis was dat ze haar nummer 1 stofje zou krijgen, maar niet voor deze gelegenheid. Benieuwd wat ze zelf koos? Ik zal het nog wel eens verklappen…
Mijn nummer 1 zat in haar top 3, dus Guus stuurde me 1m40 van deze prachtige Frau Julie stof op. Ze heeft er nog een beetje van in haar webshop…

As I said, picking the pattern wasn’t hard at all. The pattern that got me interested in Sofilantjes is the Iridis wrap-dress with the circle skirt add-on. It might sound a bit strange to give a little point of critique on the pattern on this blog (maybe Anne will banish me forever after this)… It’s just that the Iridis with the circle skirt needs a lot of fabric and with a knit fabric the skirt gets a bit heavy. Point is that I just love the wrap-dress design. With combining the ADVTee and the Solis I get both these things: a faux wrap and a circle skirt.
I don’t know about you, but we’re big fans of the outcome!

Zoals ik al zei was het patroon uitkiezen niet moeilijk. Het patroon waardoor ik geïnteresseerd geraakte in Sofilantjes is de Iridis overslag jurk met cirkelrok. Het klinkt misschien een beetje gek om kritiek te leveren over dit patroon op deze blog (misschien verbant Anne me nu voor eeuwig)… Tja, de Iridis met cirkelrok gebruikt behoorlijk veel stof en in tricot wordt de rok wat zwaar voor de grotere maten. Toch hou ik enorm van het ontwerp met de overslag. Door het combineren van de ADVTee en Solis krijg je zowel de (nep) overslag als de zwierige rok.
Aan jullie om te beoordelen, maar wij zijn alvast super fans van hoe het uitdraaide.

 

 

Now, a bit info on the other birthday:
Stoffenfeest is celebrating its first anniversary.
Today’s blogpost is the last of the blogtour. Check out the other bloggers. Read their blogposts carefully and then go to the website of Stoffenfeest. You can fill out a form with questions about the blogposts of the past week. There’s a great price to win.
Another prize to win today is a shopcredit to the Sofilantjes shop, so be sure to hop over to Facebook page of Stoffenfeest.

Dinsdag 14 febr. Emma & Mona
Woensdag 15 febr. Vlijtige Lies
Donderdag 16 febr. Pienkel
Vrijdag 17 febr. Huisje Boompje Boefjes
Zaterdag 18 febr. Van Jansen
Maandag 20 febr. WonderMirakel-MoonStar for Sofilantjes

 

Wat info over die andere verjaardag:
Stoffenfeest viert deze week het éénjarig bestaan.
Deze blogpost is de laatste van een hele week blogtour. Kijk zeker ook naar de andere blogger. Lees hun blogberichten aandachtig en ga dan naar de website van Stoffenfeest. Je kan er een vragenlijst invullen over de blogberichten van afgelopen week. Je kan er een super leuke prijs mee winnen.
Een andere prijs die je vandaag kan winnen is een shoptegoed van Sofilantjes, dus ga snel even naar de Facebook pagina van Stoffenfeest.

 

 

She was looking so fab in her new dress on her birthday. We found the perfect crown to wear. Because somehow, at age 8 it’s not custom anymore to have a birthday crown! When did that happen? Or maybe it’s not custom to wear a crown in your part of this world… I’d love to hear about it in the comments.
Also one more thing: look at her hair… In a few days she’ll be donating it. How proud can a mom be!!!

Ze zag er zo stralend uit op haar verjaardag. We vonden de perfecte kroon om te dragen. Op de één of andere manier is het plots niet meer gepast om nog een verjaardagskroon te dragen op je 8e verjaardag! Of is het misschien ook helemaal niet de gewoonte in jouw deel van de wereld om een kroon te dragen… ik hoor het graag in de commentaren bij dit bericht.
Nog een dingetje: kijk naar haar haren… Over een paar dagen schenkt ze het weg aan Geef om Haar. Hoe trots kan een mama zijn!!!

Thank you for reading & appreciating!
Bedankt om te lezen en te appreciëren!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.