Author: Miranda

Guest post: How to shorten a separating nylon zipper

When I sewed my most recent Cicero hack, I made some process pictures on how I shorten separating nylon zippers. The biggest challenge of shortening separating zippers is the fact that you cut of the top stops. Depending on the pattern that you sew, there might be a few ways how to solve this. When I showed you an alternative way to sew the Foliis, I showed that you can simply sew the end of the zipper into the hood. Today, I am showing you how to melt a new stop.

Toen ik mijn meest recente Cicero hack naaide, maakte ik foto’s van het inkorten van de plastic rits. De grootste uitdaging aan het inkorten van een deelbare rits is het afknippen van de ritsstop. Afhankelijk van het patroon zijn er verschillende oplossing. Toen ik jullie een alternatieve manier liet zien om de kap van de Foliis te naaien, naaide ik de rits helemaal in de kap bijvoorbeeld. Vandaag laat ik zien hoe je een nieuwe ritsstop kan boetseren.

The first step is to cut your nylon zipper to the preferred length. Keep in mind that a zipper is always a bit longer than where the teeth end, so cut of the zipper a few teeth above the length you want the zipper to be.

De eerste stap is het op maat knippen van de rits. Een rits is altijd iets langer dan dan waar de tandjes eindigen. Knip de rits dus een paar tanden boven de optimale lengte af. 

Pry of the teeth that you do not need. This might need some practice, but if you do it carefully you usually can take them off without damaging the zipper tape. If you damage the zipper tape it might start fraying. If you do damage it, quickly run the damaged part through a flame, this will create a new protection layer.

Wrik nu de tanden die je niet nodig hebt weg met een tang. Hier heb je mogelijk wat oefening bij nodig. Het is namelijk belangrijk om de stof waar de tanden op zitten niet te beschadigen, anders gaat het makkelijk rafelen. Mocht je het toch een beetje beschadigen kan je het eventueel even langs een open vlam houden, dan smelt de rits tape tot een nieuw beschermlaagje aan de zijkant. 

While prying of the teeth, try to have two teeth that are still intact. If this does not succeed, you can also pull two from the cut of piece. Sometimes, you need to damage the zipper tape to have an intact teeth, in that case it is best to destroy the teeth on the zipper piece you want to keep and just remove two from the piece that you would have thrown away.

Probeer om twee tandjes intact te houden. Als dit niet lukt, kan je ook nog twee tandjes halen van het stuk dat je afknipte. Soms is het erg lastig om de stof niet te beschadigen en de tanden intact te houden. Dan kan je dus dat reststuk gebruiken om een mooi tandje te krijgen.

Put one of the teeth between the two upper teeth from the zipper.

Plaats de losse tand tussen de bovenste twee tanden van een zijde. 

Now, take a hot tool. I use a wood works tool, but a solding iron works just as good. If you do not have any of those small heat sources you can try your regular iron (only the tip) or try a lighter, but it will be bit harder to mold the three zipper teeth into pretty new stop. The idea is to carefully melt the extra tooth into the first two and slightly shape it. The plastic will fume, so do this outside or in a well ventilated environment.

Neem nu een heet gereedschap, ik gebruik iets voor houtbewerking (kostte nog geen 15 euro), maar een soldeerbout werkt even goed. Mocht je geen van beide hebben kan je ook je strijkbout (alleen de punt) or eventueel een aansteker gebruiken, het is dan wel lastiger een mooie stop te creëren. Het plastic smelt snel. Duw de extra tand tot aan de bovenkant van de eerdere twee en boetseer een zo glad mogelijk laagje.

Repeat this step for the other side of the zipper. Wait a minute for the new stops to cool, and you are ready. Now cut another Foliis or Cicero to test your new skill!

Doe hetzelfde voor de andere zijde. Wacht een minuut of twee om de rits af te laten koelen en je bent klaar. Knip nu snel een nieuwe Cicero of Foliis om je nieuwe techniek uit te proberen.

Guest post: Montis hack

Today, I will show you how to slightly hack the Montis bodice to get view A on the back (three straps) and to have single layer of fabric. I read in the Sofilantjes group that some kids sweat in two layers of fabric, so the Montis option B is perfect for those (single layered), but with this hack they can also wear option A. You need elastic bias for this hack, you can either buy it, or make your own (what I did). If you make your own, you cut a 4 centimeter wide, long strip of good quality jersey. For this post I assume that you know how to sew on a home made jersey bias (if you do not check the instructions on your Iridis pattern).

Vandaag laat ik zien hoe je de Montis een beetje kan hacken zodat je versie A kan maken (drie bandjes op de rug) en het lijfje 1 laagje stof is. Optie B van de Montis heeft altijd maar 1 laagje stof en met deze hack kan je dat ook voor versie A doen, voor het geval dat je dochter relatief veel zweet in twee laagjes. Voor de hack heb je elastische bias nodig, die kan je kopen, maar ook zelf maken van een strip tricot van 4 centimeter breed. Ik ga ervan uit dat je al vaker bias hebt genaaid en dus weet hoe dat moet. Eventueel kan je het Iridis patroon naslaan op hoe je bias behoort te naaien.

For this hack you need to cut a bodice on the option A line (the inner line) and you need strap1, 2 and 3 for length references (so do not cut them from fabric, just the paper pieces).

Voor deze hack knip je een lijfje op de optie A lijn (binnenste lijn) en je hebt patroondelen 1, 2 en 3 nodig voor hun lengte (je hoeft ze dus niet meteen in stof te knippen, het gaat om de papieren delen).

Measure, based on your pattern pieces how much bias you will approximately need. You can either use a flexible measuring tape or a piece of wool. You will need to follow the entire top line of the bodice plus strap one and strap two. You should slightly stretch the bias while sewing it on, I therefore strongly advice to only use this hack if you have a model on which you can finalize the last step of determining strap length. You can subtract seam allowance, but it is not crucial because you will make it fit your model anyway. Cut a separate piece of bias for strap 3.

Bepaal aan de hand van je patroondelen de lengte van de benodigde bias. Je kan een flexibel meetlint gebruiken, maar ook een touwtje. De lengte die je nodig hebt is dus de lengte van bandje 1 en 2 en de volledige bovenkant van het topje. Terwijl je de bias naait trek je er een beetje aan, je kan dus niet exact bepalen hoeveel je nodig hebt. Voor deze hack heb je dus een model nodig om de bandjes aan het einde op vast te stellen. Je kan de naadwaarde van de patroondelen afhalen, maar dat is niet zo belangrijk, omdat je aan het einde toch je model nodig hebt. Knip daarnaast nog een stuk bias op de lengte van bandje 3.

Now mark the length of strap 1 on your long strip of bias. Fold over one centimeter of the top of the bodice to the back. Sew the front bodice to the back bodice by closing the sides.

Markeer op de lange strip de lengte van bandje 1. Vouw de schouder op de voorkant van het lijfje een centimeter om naar achteren. Naai de zijkanten van het lijfje (voor en achterkant) aan elkaar vast.

Sew the bias (good side on good side) to your bodice from the mark that you made in the previous step (with the one centimeter folded under), slightly strength the strip while sewing (yes I know that is vague, but after sewing some bias you will just know how much you have to pull). Sew along the entire top line of the bodice, all along the back and to the other side of the shoulder where your started. The entire top of the bodice should now be sewn.

Naai nu de bias (met goede kant op goede kant van de stof) aan het lijfje vast vanaf het merkteken dat je net maakte (en met de centimeter omgevouwen). Trek een kleine beetje aan de strip terwijl je naait (ja dat klinkt vaag, maar je moet een beetje ervaring krijgen in het naaien van tricot bias, dan weet je hoeveel je moet trekken). Naai helemaal rond het lijfje tot je weer bij de schouder aankomt. Het hele bovenkant van het lijfje moet dus de bias ertegen aan hebben.

Take your strip three and fold it into a finished bias (so four layers of fabric and sew it closed. Use clips to put strap three in place (use the dots of the pattern piece). Now fold the entire bias from the dress like you did in for strap three. Where the bias is sewn on the dress, the dress is a fifth layer in between the bias. Now close the entire the bias strip, including the pieces hanging down from the bodice (they will form strap one and two). While you finish the bias you also sew strap three to the dress.

Neem het stukje bias voor bandje drie en naai het dicht. Doe dat op de gebruikelijk bias manier, dus vier lagen stof op elkaar gevouwen. Spelt het bandje op de juiste plaats aan de jurk (gebruik de stipjes op de patroondelen). Vouw nu de bias die aan de jurk zit op dezelfde wijze als bandje drie. Van begin tot einde, dus ook die stukken die eraan hangen. Die stukken worden namelijk bandje één en twee. Waar de bias op de jurk zit is de bias dus vijf lagen dik. Naai nu de bias helemaal dicht van begin tot einde, daarbij naai je ook meteen bandje drie van aan de jurk.

Put the unfinished dress on your model. Now determine the length of strap one and two (the straps hanging from your dress) either mark the optimal length or cut them to the right length. Keep in mind that you need at least one centimeter extra length to fixate it to the dress on the back. Sew once over the previously made seam (only there where the straps should be fixated) to fixate strap one and two to the dress. Continue with the skirt.

Laat je model de onafgewerkte jurk aantrekken en bepaal zo de lengte van bandje één en twee. Je kan de bandjes markeren of al afknippen, houd er wel rekening mee dat je de bandjes vast zet door nogmaals over het eerdere stiksel van de bias heen te gaan. De bandjes hebben dus iets meer dan een centimeter extra lengte nodig dan waar ze onder de lijn van het lijfje verdwijnen. Naai dus nog eenmaal over het eerdere stiksel(daar waar de bandjes vast moeten) om de bandjes vast te zetten. Ga vervolgens verder met het vastzetten van de rok.

Guest post: Brueram smocked back and free circle add-on

Due to the “Summer of Sofilantjes” event in the Sofilantjes Sew and Show Facebook group, I decided to finally turn the circle skirt idea for the Brueram into a free add-on. I noticed that many people seem to fear the smocking of the back of the Brueram, so when I sewed a circle add-on dress, I also made some process pictures of the smocking. I hope I can convince a few of you that this is totally doable. The end result looks super complicated, but the process is just sewing straight lines (with elastic thread in the bobbin). You can find the free circle skirt add-on in your downloads next to the other Brueram files (after you have bought them). Attach the circle skirt the same way as the maxi skirt. The only difference is that the circle skirt should fit onto the bodice without gathering, so you can skip steps 15 and 16. I made several pictures that mostly visualize step 20 (the actual smocking) of the instructions.

In de Sofilantjes Sew and Show groep organiseren we nu de Summer of Sofilantjes. Elke week staat er en ander patroon in de schijnwerpers. Ik ben deze week aan de beurt en greep deze kans aan om dan eindelijk eens die cirkelrok voor de Brueram uit te tekenen. Terwijl ik een nieuwe versie naaide nam ik ook enkele foto’s van het smokwerk. I hoorde namelijk van verscheidene mensen dat zij dat smokken maar eng vinden. Ik hoop dat mijn foto’s wat mensen over de streep kunnen trekken. Het eindresultaat ziet er erg indrukwekkend uit, maar je hoeft alleen maar rechte lijnen te naaien (met elastisch draad in het onderspoeltje). De gratis cirkelrok kan je vinden onder de bestanden van de Brueram (nadat je hem aangekocht hebt). Je naait de cirkelrok op dezelfde wijze als de maxi rok, je hoeft alleen niet de stof te rimpelen. Je kan stap 15 en 16 dus gewoon overslaan, de cirkelrok zou er zonder rimpelen aan moeten passen. Ik maakte dus enkele foto’s die voornamelijk onder stap 20 (het smocken) vallen.

Step 1: Before you start, you make sure you pull out a few centimeter from the elastic bobbin thread, you need to have a few centimeter starting tail. Select a long ( I use 6mm ) straight stitch. Start at the side of the bodice, such that you foot is in the direction as the top of the bodice. The instructions ask you to start very close to the top. I start 1 centimeter from the top because I put an extra elastic in the first row, if you follow the instructions of the pattern, start a little closer to the side.

Step 2: Stop when you reach the end of your first row. Leave the needle down and turn your fabric at a 90 degree angle and stitch down. I stitch down two stitches, which is a little over one centimeter in my case. Again leave in the needle while you turn the fabric 90 degrees such that you can sew a row paralel to the one at the top of the bodice.

Stap 1: Voordat je start moet je ervoor zorgen dat je een paar centimeter elastiek onderdraad uit de machine hangt. Beetje trekken aan de onderdraad na het ophalen dus. Kies voor een lange rechte steek, ik gebruik zelf 6 mm. Begin zo dat de zijkant van de voet van de machine parallel is met de bovenkant van het lijfje. Ikzelf begin op 1 centimeter van de bovenkant omdat ik nog elastiek door de bovenste rij rijg.  Als je volgens de instructies naait begin je dichter naar de bovenkant. 

Stap 2: Stop aan het einde van rij, laat de naald benden en draai de stof 90 graden. Naai vervolgens een klein stukje naar benden. In mijn geval is dat 2 steken wat iets meer dan 1 centimeter is. Laat vervolgens de naald weer naar benden en draai weer 90 graden. Naai nu een tweede rij parallel aan de top van het lijfje.

Step 3: As in the instructions, I like to use my previous stitching line as a reference point. If you use a fabric with a small repeated print, like in these pictures, you can also use the print as a refrence. Now stitch the entire row and turn again like in the previous step. Keep repeating this.

Stap 3: Zoals in de instructies houd ik ook het vorige stiksel aan als referentiepunt. Zo naai je makkelijk een rechte lijn ernaast. Als je een stof met een klein printje gebruikt, zoals in de foto’s kan je ook de print gebruiken als referentiepunt.

Step 4 (both pictures): After sewing a few rows, your fabric will start to gather by itself a bit. It is important that you pull the fabric out such that you are sewing on straight fabric. Do not sew over the gathering or else the end result will become less stretchy. I prefer to keep the fabric stable on both sides with my hands while I let the machine pull the fabric forward.

Stap 4 (beide foto’s): Na enkele lijnen genaaid te hebben zal de stof gaan rimpelen. Het is echter belangrijk dat je de stof mooi uittrekt tijdens het naaien. Naar niet over rimpels heen, dan rekt je stof aan het einde namelijk minder. Ik houd aan beide zijde vast terwijl de machine de stof voorttrekt.

Step 5: Stitch all the way to the bottom and make sure you catch the lining folded up seam of the skirt at the bottom (step 21). This is how your inside and outside will look now. After steaming the elastic (not ironing), the gathering will increase further.

Stap 5: Blijf rijen maken tot helemaal aan de onderkant van het lijfje. Zorg ervoor dat je ook de naad van de rok meenaait (stap 21). Hierboven zie je hoe de voor- en achterkant er vervolgens uit zullen zien. Na het stomen van de stof (niet strijken) zal het nog meer gaan rimpelen.

Step 6: I like to pull an elastic through the entire top row to get an even gather over the entire bodice. Anne actually loves the flutter at the top. Choose what you like best.

Step 7: This is how you place the gathered back between front bodice while you are continuing to step 26.

Good luck and do not forget to show your projects in our Facebook group!

Stap 6: Ik houd er dus van om nog een elastiek door de bovenste rij te trekken om een gelijke rij te krijgen. Anne vindt die roezels aan de bovenkant juist extra leuk. Kies wat jou het meeste aantrekt.

Stap 7: Dit is hoe je in stap 26 het gesmokte deel tussen buitenstof en voering legt.

Succes en vergeet niet om je projecten in de Facebook groep te laten zien!

Guest post: Two Cicero hacks

Hi, it is Miranda from Inspinration and today I am showing how to recreate the two alternative Cicero looks that I sewed. The Cicero has two neckline options, a collar or a hood, but you can combine them as well. Anne pitched the idea to me back in January and I overcomplicated it a bit by not wanting the hood next to the zipper. I sewed this combi already back in January. I was planning to sew another because I was not a hundred percent happy with it, but piled up my sewing plate too high, and did not come around to it. I did sew another alternative Cicero, which I am also showing you today. I have a hard time staying interested in one plan for long, and in the mean time I have created 100 new ones. So, I have not figured out the optimal shape of the hacked hood, but better some guestimation for you than nothing right?

Vandaag laat ik (Miranda van Inspinration) zien hoe ik mijn twee alternative Cicero’s naaide. De Cicero heeft een kraag of een kap, maar je kan deze twee onderdelen ook combineren. Anne pitchte mij het idee in Januari en ik naaide toen een gehackte versie. Ik maakte het natuurlijk net iets gecompliceerder dan de twee dingen aan elkaar naaien, ik wilde namelijk niet het dik zou worden voor bij de rits waar kap en kraag samen zouden komen. Ik was echter niet helemaal tevreden en was van plan er nog een te naaien voor de tutorial. Maar toen kwamen er nog honderd nieuwe ideeën in mijn hoofd en een tweede gehackte kwam er niet van, wel nog een andere (veel kleinere) hack. Ik vrees dat van meer uitstel afstel komt en ook deze nog niet optimale versie zal hopelijk iemand op nieuwe ideeën brengen.

Continue reading

Guestpost: An alternative way to sew the Foliis

Guestpost by Miranda from Inspinration.

On Monday the Foliis was released. I really love the pattern and I actually sewed three garments with it during testing. I did change the constructions a bit though. I added a bias finish to the zipper and sewed the entire neckline with my sewing machine (instead of hand stitching the lining). In this post I will tell you how I did it.

Afgelopen maandag lanceerde Sofilantjes de Foliis. Ik ben helemaal weg van dit veelzijdige patroon en maakte tijdens het testen al meteen drie exemplaren. Ik week qua constructie echter wel een beetje af van de instructies van het patroon. Ik naaide namelijk een biasbandje als afwerking op de rits aan de binnenzijde en ik naaide de gehele halslijn op de naaimachine. Ik hoefde daardoor alleen een klein keergat met de hand dicht te naaien. In deze blogpost laat ik jullie zien hoe ik deze dingen deed.

  • Zipper with bias

The first thing that I am showing you is the bias finish zipper. This step can also be done on a neckline, like with the Semper, to hide a seam. You of course need a piece of bias, I always sew/cut my own, but you can use a store-bought one as well. The zipper is not stretching, so you can just use a woven bias. I prefer to combine as many steps as possible, and avoid pinning (I am all for efficiency and speed). So, in the pictures I am showing you the quickest way, you can also do this in smaller steps though.

Het eerste wat ik laat zien is de rits afwerken met bias band. Deze bias band methode kan je trouwens ook toepassen bij het extra netjes afwerken van een halsnaad, zoals bijvoorbeeld bij de Semper. Ik gebruik altijd zelf gemaakte bias band, maar je kan natuurlijk ook werken met bias band van de winkel. Voor het afwerken van de rits kan je prima niet rekkende bias band gebruiken, aangezien de rits ook niet rekt. Ik houd ervan om zoveel mogelijk stappen in één te doen en waar mogelijk speld ik dan ook niet. In de foto’s zie je mijn ultrasnelle methode, maar je kan het ook met wat meer tussenstappen doen natuurlijk.

4o4a9082

In the super fast way, you just put a piece of bias with the right side down, on top of the zipper, in the step that you are sewing the zipper (step 2 for the jacket, step 23 for the short jacket and step 36 for the dress). Sew the bias in one go together with the zipper. A less hurried version is first pinning the zipper, sewing the zipper and then pinning your bias and sewing it on the zipper.

Met de super snelle methode leg je een bias band strip op de rits (met de goede zijde naar de rits) als de handleiding zegt dat je de rits gaat naaien (stap 2 voor het lange jasje, stap 23 voor het korte jasje en stap 36 voor de jurk). Naai de bias band dan tegelijk in dezelfde stap vast als de rits. In een minder haastige versie speld je de rits, naai je de rits, speld je de bias band en naai je de bias band.

4o4a9083

Flip the sewn bias with the right side up, than it should look like this, already much prettier right?

Klap de bias band om zodat de goede kant boven ligt, zo ziet het er al een stuk mooier uit toch?

4o4a9087

4o4a9088

Fold the excess bias under your zipper and pin in place (yes, now even I pin). These are two pictures from both inside and outside after pinning.

Vouw de extra stof (wat uitsteekt naast de rits) onder de rits en speld het vast (zelfs ik speld bij deze stap). hierboven zie je twee foto’s van hoe het er dan uitziet, eentje van de buitenkant en een van de binnenkant.

4o4a9090-recovered

Top stitch the zipper, without stretching it (use a long stitch), and you are done (top stitching is done in step 12, 28 and 42 in the instructions, so you can wait until that step do do the actual stop stitching). For the third Foliis that I made, I doubled the front bodice. This way the zipper was nicely enclosed between the lining and the main fabric. Sewing a lining, is just like sewing on a bias. When you sew the zipper on the outside bodice part (again step 2, 23 or 36), just lay the lining (with the right side down) on the zipper like I did with the bias.

Naai vervolgens een topstitksel, zonder de stof te rekken (gebruik hiervoor een lange steek). Volgens de handleiding maak je het topstiksel in stap 12, 28 of 42, dus je kan ook wachten tot je bij die stap bent. Bij de derde Foliis die ik maakte, gebruikte ik nog een iets andere methode. Ik gebruikte tricot, wat net iets dunner is dan sweat, dus ik knipte een voering voor de voorkant (gewoon hetzelfde patroonstuk als het voorpand). Ik verwerkte de rits vervolgens tussen voorpand en voering. De methode is hetzelfde als bij de bias band. In de stap dat je de rits hoort te naaien leg je het voeringsdeel (wat je ook verstevigd hebt) gewoon op de rits met de goede kant naar onder.

4o4a9091

2. Machine stitched neckline

The second thing that I am showing you is how you avoid the hand stitching as much as possible and how your neckline looks like if you do not shorten the zipper with an official stop.

Het tweede dat ik laat zien is hoe je het naaien met de hand tot een minimum kan beperken. In één moeite zie je ook dat je ervoor kunt kiezen om je rits niet in te korten met een ritsstopper.

4o4a9096

Sew the hood as instructed, but leave a turning hole in the lining. About 8 centimeter should be enough. You can see my turning hole on the left side in the hood. Lay down your dress and hood as I did, such that you easily see which side should be connected to which side.

Naai de kap zoals in de instructies, maar laat een keergat in de voering open. Zo’n 8 centimeter zou genoeg moeten zijn. Op bovenstaande foto zie je het keergat aan de linkerzijde. Leg nu je jurk/vest en kap tegen elkaar zoals op de foto. Op deze manier zie je namelijk makkelijk welke delen je straks aan elkaar moet naaien.

4o4a9098

Now pick up the dress at the top of the left side of the zipper (it really does not matter which side you take, just make sure you take the same hood side). Now take the left side of the hood and fold the sides over the zipper like in the picture. The unfinished sides should be on each other. The zipper should be placed as close to the previously sewn hood seam as possible. The zipper is sandwiched between main and lining fabric of the hood. Pin in place (really, use pins here).

Neem nu de bovenkant van de rits van de linkervoorzijde in je hand (het maakt echt niet uit of je nu links of rechts pakt, zolang je in de volgende stap maar de juiste kant van de kap gebruikt). Neem nu de linker voorzijde van de kap en vouw die om de rits zoals op de bovenstaande foto. Het idee is de reeds genaaide naad van de kap tegen rits zit, tegen de tanden. De rits hoort nu echt tussen de buitenstof en de voeringsstof in te zitten. De af te werken neklijn van de jurk/vest en de kap moeten ook op elkaar liggen. Speld vast, echt waar, gewoon doen hier.

4o4a9100

Now, without stretching, pin the next part of the neckline, continue until the end. You will end up with a strange, inside-out bag (like the photo below). The hood is totally covering the entire dress. Make sure that in the other end, the right side of the zipper is also totally against the already sewn seam. Reposition some pins in the middle with a bit of stretching, to make sure the end is nicely sandwiched as well. Now take you sewing machine and sew over the pinned line. In use my sewing machine for this step, and not my serger due to the zipper. On the beginning and end, you will have to sew over some zipper teeth, so go slow. Your sewing machine can do this, you serger might not be liking this step a lot. I used a stretch stitch for this step.

Vouw nu voorzichtig, zonder te rekken de buiten- en voeringsstof op de halslijn van de jurk/jasje. Het klinkt nu misschien lastig, maar als je het doet is het heel logisch nadat je de eerste speld erin hebt zitten. Speld zo de hele neklijn vast. Zorg dat aan de rechterkant de rits weer helemaal tegen de reeds genaaide naad van de kap aanzit. Als je niet helemaal uitkomt, dan verplaats je een paar speldjes in het midden en rek je het daar iets. Je eindigt dan met een soort vreemde binnenstebuiten zak (zoals de foto hieronder). De jurk/vest zit helemaal in de kap gevouwen. Naai vervolgens met je naaimachine over de vastgespelde neklijn. Ik naai over het algemeen het liefste met mijn lock, maar doe deze stap toch maar op de naaimachine. Je naait aan het begin en eind over een rits en daar wordt je lockmachine niet blij van. Ik gebruikte een stretchsteek bij deze stap.

4o4a9101

Now just turn the whole thing through your turning hole. This is the moment to check if your zipper closes accurately. It could be that on one side you actually have an extra teeth showing. This is easily fixed. Put your hand in the turning hole and pull the problematic zipper side out. Just sew one extra line, a bit lower this time, to enclose another teeth. Check again, and if everything is fine, just close the hole by hand.

Nu kan je het geheel voorzichtig door het keergat halen. Controleer of de rits netjes tot boven sluit. Soms wil er wel eens aan één kant een tandje over zijn. Trek dan die problematische ritskant weer door het keergat. Naai vervolgens op je eerste stiklijn nog een streepje onder de ritstand. Het vorige stiksel hoef je niet te verwijderen, gewoon nog een extra stiksel geven. Draai weer terug, als het nu helemaal goed zit kun je het keergat sluiten met de hand.

4o4a9104

If there are any questions, feel free to ask for more clarification. I tend to explain as quick as I sew 😉

Als je vragen hebt, roep maar. Ik leg over het algemeen net zo snel uit als dat ik naai namelijk 🙂

REGISTER FOR OUR NEWSLETTER

OR FOLLOW US