Posted on

Nivalis Womens Tunic and Dress RELEASE

It’s time. The last few months we have been working hard drafting a basic women’s block to start off our women’s pattern line. We made many changes trying to perfect the fit and finally we are satisfied. The block resulted in the most asked for pattern of this season: A Women’s Nivalis.

This pattern is our first of many women’s patterns to come and we love it. The Nivalis Women comes in sizes 34 to 54. Not only does it feel great, it is very flattering on all sizes.

To make sure you get the perfect fit we added a few tutorials to our instructions so you will be able to easily alter this pattern for your body. This resulted in a total of 4 tutorials on how to:
– Adjust the bust
– Adjust the waist
– Adjust the length
– Adjust the shoulder
All tutorials have graphics to make the adjustments easy to understand. We added the extra tutorials because in the end, we are all built differently.

The Nivalis Women comes with similar options as the girl’s version. The changes we made are the cap sleeve is a short sleeve, and the collar became a cowl.

The color block seemed to be the most chosen option between the testers and we can see why. It looks good on all of them and it really shows who they are. They did such a great job perfecting this pattern for you and we loved all of their versions. Thank you ladies!

Now onto the sale info.
The Nivalis Women Pattern is on SALE for two days only. The price is €6,66 incl EU taxes. It comes in:
English, Dutch, and French.
Plus, we are playing a fun game in our Sofilantjes Sew and Show group. Come and join. Get inspired and maybe even win your money back.

Posted on

Guest post: How to shorten a separating nylon zipper

When I sewed my most recent Cicero hack, I made some process pictures on how I shorten separating nylon zippers. The biggest challenge of shortening separating zippers is the fact that you cut of the top stops. Depending on the pattern that you sew, there might be a few ways how to solve this. When I showed you an alternative way to sew the Foliis, I showed that you can simply sew the end of the zipper into the hood. Today, I am showing you how to melt a new stop.

Toen ik mijn meest recente Cicero hack naaide, maakte ik foto’s van het inkorten van de plastic rits. De grootste uitdaging aan het inkorten van een deelbare rits is het afknippen van de ritsstop. Afhankelijk van het patroon zijn er verschillende oplossing. Toen ik jullie een alternatieve manier liet zien om de kap van de Foliis te naaien, naaide ik de rits helemaal in de kap bijvoorbeeld. Vandaag laat ik zien hoe je een nieuwe ritsstop kan boetseren.

The first step is to cut your nylon zipper to the preferred length. Keep in mind that a zipper is always a bit longer than where the teeth end, so cut of the zipper a few teeth above the length you want the zipper to be.

De eerste stap is het op maat knippen van de rits. Een rits is altijd iets langer dan dan waar de tandjes eindigen. Knip de rits dus een paar tanden boven de optimale lengte af. 

Pry of the teeth that you do not need. This might need some practice, but if you do it carefully you usually can take them off without damaging the zipper tape. If you damage the zipper tape it might start fraying. If you do damage it, quickly run the damaged part through a flame, this will create a new protection layer.

Wrik nu de tanden die je niet nodig hebt weg met een tang. Hier heb je mogelijk wat oefening bij nodig. Het is namelijk belangrijk om de stof waar de tanden op zitten niet te beschadigen, anders gaat het makkelijk rafelen. Mocht je het toch een beetje beschadigen kan je het eventueel even langs een open vlam houden, dan smelt de rits tape tot een nieuw beschermlaagje aan de zijkant. 

While prying of the teeth, try to have two teeth that are still intact. If this does not succeed, you can also pull two from the cut of piece. Sometimes, you need to damage the zipper tape to have an intact teeth, in that case it is best to destroy the teeth on the zipper piece you want to keep and just remove two from the piece that you would have thrown away.

Probeer om twee tandjes intact te houden. Als dit niet lukt, kan je ook nog twee tandjes halen van het stuk dat je afknipte. Soms is het erg lastig om de stof niet te beschadigen en de tanden intact te houden. Dan kan je dus dat reststuk gebruiken om een mooi tandje te krijgen.

Put one of the teeth between the two upper teeth from the zipper.

Plaats de losse tand tussen de bovenste twee tanden van een zijde. 

Now, take a hot tool. I use a wood works tool, but a solding iron works just as good. If you do not have any of those small heat sources you can try your regular iron (only the tip) or try a lighter, but it will be bit harder to mold the three zipper teeth into pretty new stop. The idea is to carefully melt the extra tooth into the first two and slightly shape it. The plastic will fume, so do this outside or in a well ventilated environment.

Neem nu een heet gereedschap, ik gebruik iets voor houtbewerking (kostte nog geen 15 euro), maar een soldeerbout werkt even goed. Mocht je geen van beide hebben kan je ook je strijkbout (alleen de punt) or eventueel een aansteker gebruiken, het is dan wel lastiger een mooie stop te creëren. Het plastic smelt snel. Duw de extra tand tot aan de bovenkant van de eerdere twee en boetseer een zo glad mogelijk laagje.

Repeat this step for the other side of the zipper. Wait a minute for the new stops to cool, and you are ready. Now cut another Foliis or Cicero to test your new skill!

Doe hetzelfde voor de andere zijde. Wacht een minuut of twee om de rits af te laten koelen en je bent klaar. Knip nu snel een nieuwe Cicero of Foliis om je nieuwe techniek uit te proberen.

Posted on

Guest post: Montis hack

Today, I will show you how to slightly hack the Montis bodice to get view A on the back (three straps) and to have single layer of fabric. I read in the Sofilantjes group that some kids sweat in two layers of fabric, so the Montis option B is perfect for those (single layered), but with this hack they can also wear option A. You need elastic bias for this hack, you can either buy it, or make your own (what I did). If you make your own, you cut a 4 centimeter wide, long strip of good quality jersey. For this post I assume that you know how to sew on a home made jersey bias (if you do not check the instructions on your Iridis pattern).

Vandaag laat ik zien hoe je de Montis een beetje kan hacken zodat je versie A kan maken (drie bandjes op de rug) en het lijfje 1 laagje stof is. Optie B van de Montis heeft altijd maar 1 laagje stof en met deze hack kan je dat ook voor versie A doen, voor het geval dat je dochter relatief veel zweet in twee laagjes. Voor de hack heb je elastische bias nodig, die kan je kopen, maar ook zelf maken van een strip tricot van 4 centimeter breed. Ik ga ervan uit dat je al vaker bias hebt genaaid en dus weet hoe dat moet. Eventueel kan je het Iridis patroon naslaan op hoe je bias behoort te naaien.

For this hack you need to cut a bodice on the option A line (the inner line) and you need strap1, 2 and 3 for length references (so do not cut them from fabric, just the paper pieces).

Voor deze hack knip je een lijfje op de optie A lijn (binnenste lijn) en je hebt patroondelen 1, 2 en 3 nodig voor hun lengte (je hoeft ze dus niet meteen in stof te knippen, het gaat om de papieren delen).

 

 

Measure, based on your pattern pieces how much bias you will approximately need. You can either use a flexible measuring tape or a piece of wool. You will need to follow the entire top line of the bodice plus strap one and strap two. You should slightly stretch the bias while sewing it on, I therefore strongly advice to only use this hack if you have a model on which you can finalize the last step of determining strap length. You can subtract seam allowance, but it is not crucial because you will make it fit your model anyway. Cut a separate piece of bias for strap 3.

Bepaal aan de hand van je patroondelen de lengte van de benodigde bias. Je kan een flexibel meetlint gebruiken, maar ook een touwtje. De lengte die je nodig hebt is dus de lengte van bandje 1 en 2 en de volledige bovenkant van het topje. Terwijl je de bias naait trek je er een beetje aan, je kan dus niet exact bepalen hoeveel je nodig hebt. Voor deze hack heb je dus een model nodig om de bandjes aan het einde op vast te stellen. Je kan de naadwaarde van de patroondelen afhalen, maar dat is niet zo belangrijk, omdat je aan het einde toch je model nodig hebt. Knip daarnaast nog een stuk bias op de lengte van bandje 3.

Now mark the length of strap 1 on your long strip of bias. Fold over one centimeter of the top of the bodice to the back. Sew the front bodice to the back bodice by closing the sides.

Markeer op de lange strip de lengte van bandje 1. Vouw de schouder op de voorkant van het lijfje een centimeter om naar achteren. Naai de zijkanten van het lijfje (voor en achterkant) aan elkaar vast.

Sew the bias (good side on good side) to your bodice from the mark that you made in the previous step (with the one centimeter folded under), slightly strength the strip while sewing (yes I know that is vague, but after sewing some bias you will just know how much you have to pull). Sew along the entire top line of the bodice, all along the back and to the other side of the shoulder where your started. The entire top of the bodice should now be sewn.

Naai nu de bias (met goede kant op goede kant van de stof) aan het lijfje vast vanaf het merkteken dat je net maakte (en met de centimeter omgevouwen). Trek een kleine beetje aan de strip terwijl je naait (ja dat klinkt vaag, maar je moet een beetje ervaring krijgen in het naaien van tricot bias, dan weet je hoeveel je moet trekken). Naai helemaal rond het lijfje tot je weer bij de schouder aankomt. Het hele bovenkant van het lijfje moet dus de bias ertegen aan hebben.

Take your strip three and fold it into a finished bias (so four layers of fabric and sew it closed. Use clips to put strap three in place (use the dots of the pattern piece). Now fold the entire bias from the dress like you did in for strap three. Where the bias is sewn on the dress, the dress is a fifth layer in between the bias. Now close the entire the bias strip, including the pieces hanging down from the bodice (they will form strap one and two). While you finish the bias you also sew strap three to the dress.

Neem het stukje bias voor bandje drie en naai het dicht. Doe dat op de gebruikelijk bias manier, dus vier lagen stof op elkaar gevouwen. Spelt het bandje op de juiste plaats aan de jurk (gebruik de stipjes op de patroondelen). Vouw nu de bias die aan de jurk zit op dezelfde wijze als bandje drie. Van begin tot einde, dus ook die stukken die eraan hangen. Die stukken worden namelijk bandje één en twee. Waar de bias op de jurk zit is de bias dus vijf lagen dik. Naai nu de bias helemaal dicht van begin tot einde, daarbij naai je ook meteen bandje drie van aan de jurk.

Put the unfinished dress on your model. Now determine the length of strap one and two (the straps hanging from your dress) either mark the optimal length or cut them to the right length. Keep in mind that you need at least one centimeter extra length to fixate it to the dress on the back. Sew once over the previously made seam (only there where the straps should be fixated) to fixate strap one and two to the dress. Continue with the skirt.

Laat je model de onafgewerkte jurk aantrekken en bepaal zo de lengte van bandje één en twee. Je kan de bandjes markeren of al afknippen, houd er wel rekening mee dat je de bandjes vast zet door nogmaals over het eerdere stiksel van de bias heen te gaan. De bandjes hebben dus iets meer dan een centimeter extra lengte nodig dan waar ze onder de lijn van het lijfje verdwijnen. Naai dus nog eenmaal over het eerdere stiksel(daar waar de bandjes vast moeten) om de bandjes vast te zetten. Ga vervolgens verder met het vastzetten van de rok.

Posted on

Guest post: Brueram smocked back and free circle add-on

Due to the “Summer of Sofilantjes” event in the Sofilantjes Sew and Show Facebook group, I decided to finally turn the circle skirt idea for the Brueram into a free add-on. I noticed that many people seem to fear the smocking of the back of the Brueram, so when I sewed a circle add-on dress, I also made some process pictures of the smocking. I hope I can convince a few of you that this is totally doable. The end result looks super complicated, but the process is just sewing straight lines (with elastic thread in the bobbin). You can find the free circle skirt add-on in your downloads next to the other Brueram files (after you have bought them). Attach the circle skirt the same way as the maxi skirt. The only difference is that the circle skirt should fit onto the bodice without gathering, so you can skip steps 15 and 16. I made several pictures that mostly visualize step 20 (the actual smocking) of the instructions. Continue reading Guest post: Brueram smocked back and free circle add-on

Posted on

Montis Surprise

By now we’re sure you have seen a few Montis Tunic and Dresses floating around. We had a little secret that we waited to share. Are you ready?

THE MONTIS CAN BE MASHED WITH THE SOLIS AND LITORE SKIRTS!!!

That’s right.  See you thought the Montis only had one skirt option with 2 lengths..  Right now we’re going to show you some of the different mash-ups the testers did.

The Montis and the Litore look great together.

Now the Montis and the Solis.

 
Continue reading Montis Surprise

Posted on

Montis Tunic and Dress RELEASE

It has been very quiet here. We took a little time off to enjoy family and friends and to find new inspiration. We found it!

After summer already started we decided to give you one more summer dress. A pattern that you can sew in half a day. We love this one.

The Montis Tunic and Dress comes in sizes 12M/80 to 14y/164 and will be released in Dutch, French and English. There are two bodice options and there is one skirt option in two lengths.

Option A is a lined bodice with 3 straps. The front has one shoulder and one strap showing. The back is where you get to add the fun colors.


Continue reading Montis Tunic and Dress RELEASE

Posted on

Celebrating Summer – Day 5

Today is the last day of posts.  How did you like Miranda’s Brueram? I loved it! What a great modification.  Amanda’s Nivalis was perfect for her little scientist.

We have 2 bloggers for you today.  The first blogger is Patricia from MoonStar – Wondermirakel.  She is an admin for Sofilantjes and she also guests blogs for us.  Wait until you see what she’s done.  She did a mini capsule wardrobe.  What a great idea!

Next we have Tiffany from Sew A Piece of Joy.  She is also an admin for us and she has sewn up our latest summer dress.  Wait until you see the full view of this fabric.  Another great job.  Go check out her post.

Last, but certainly not least.  We would not be able to have prizes for the games and our rafflecopter if it weren’t for these amazing sponsors.  In order to win some of the prizes you need to be a member of their group.  It’s totally worth it though. They stock some amazing fabrics.  You can enter  a Rafflecopter giveaway right here!

Here is this week’s lineup.  Our bloggers have really worked hard to showcase our summer dresses and they have done an amazing job.

Monday – Tales of a Tester

Tuesday – Kreatita

Wednesday – Ronda B. Handmade

Thursday – TurtleBirdies, Inspiration

Friday – Sew A Piece of JoyMoonStar – Wondermirakel

Posted on

Celebrating Summer – Day 4

It’s day 4.  How did you enjoy yesterday’s round-up? It was great! Today we have 2 bloggers.

Amanda from TurtleBirdies is joining us today and I think you’re going to love what she made.  I do.  There’s purple…

Next, we have another one of our admins.  I’m sure you recognize Miranda from Inspiration.  She made an awesome twist on the Brueram and made a modified Cicero.  You have to see these.  They’re great!

Last, but certainly not least.  We would not be able to have prizes for the games and our rafflecopter if it weren’t for these amazing sponsors.  In order to win some of the prizes you need to be a member of their group.  It’s totally worth it though. They stock some amazing fabrics.  You can enter  a Rafflecopter giveaway right here!

Here is this week’s lineup.  Our bloggers have really worked hard to showcase our summer dresses and they have done an amazing job.

Monday – Tales of a Tester

Tuesday – Kreatita

Wednesday – Ronda B. Handmade

Thursday – TurtleBirdies, Inspiration

Friday – Sew A Piece of JoyMoonStar – Wondermirakel

Posted on

Celebrating Summer – Day 3

How did you like yesterday’s Sylva?? How about that Foliis?? Loved them both.  Today we have Ronda from Ronda B. Handmade doing a round up of our dresses!  She tells what she likes about each dress.  Go have a look at her post!

 

Last, but certainly not least.  We would not be able to have prizes for the games and our rafflecopter if it weren’t for these amazing sponsors.  In order to win some of the prizes you need to be a member of their group.  It’s totally worth it though. They stock some amazing fabrics.  You can enter  a Rafflecopter giveaway right here!

Here is this week’s lineup.  Our bloggers have really worked hard to showcase our summer dresses and they have done an amazing job.

Monday – Tales of a Tester

Tuesday – Kreatita

Wednesday – Ronda B. Handmade

Thursday – TurtleBirdies, Inspiration

Friday – Sew A Piece of JoyMoonStar – Wondermirakel

Posted on

Celebrating Summer – Day 2

We are on Day 2 and today we have something to show you you that’s not one of the summer dresses.  I don’t know about you, but my Little Miss will not wear a dress everyday.  Sometimes they just need to rip and run, but they still need to be cool in the summer.  Right?

Well Tania from Kreatita is showing you how to stay cool this summer without being in a dress.

Last, but certainly not least.  We would not be able to have prizes for the games and our rafflecopter if it weren’t for these amazing sponsors.  In order to win some of the prizes you need to be a member of their group.  It’s totally worth it though. They stock some amazing fabrics.  You can enter  a Rafflecopter giveaway right here!

Here is this week’s lineup.  Our bloggers have really worked hard to showcase our summer dresses and they have done an amazing job.

 

Monday – Tales of a Tester

Tuesday – Kreatita

Wednesday – Ronda B. Handmade

Thursday – TurtleBirdies, Inspiration

Friday – Sew A Piece of JoyMoonStar – Wondermirakel